สอบหมอ เภสัช พยาบาล ทันตะ เทคนิคการแพทย์  ​​​​​​​ด้วยคะแนน CU-TEP/TU-GET

สอบหมอ เภสัช พยาบาล ทันตะ เทคนิคการแพทย์  ​​​​​​​ด้วยคะแนน CU-TEP/TU-GET

เพิ่มโอกาสการทำงานสายการแพทย์ด้วยคะแนน CU-TEP และ TU-GET เพื่อสอบเข้ามหาลัย ไม่ว่าจะสอบหมอ เภสัช พยาบาล ทันตะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคะแนนดังกล่าวก็ไม่ได้ยื่นได้แค่จุฬาและธรรมศาสตร์ แต่ยังสามารถยื่นสมัครมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ด้วย สำหรับครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์คะแนน CU-TEP/TU-GET เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในวงการการแพทย์โดยเฉพาะ รวมถึงสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อโอกาสการทำงานในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีหน้าที่การงานมั่นคง

 

สอบหมอ เภสัช พยาบาล ทันตะ เทคนิคการแพทย์ 
ด้วยคะแนน CU-TEP/TU-GET

 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สอบเข้ามหาลัย สอบหมอ หรือสาขาเรียนด้านการแพทย์ที่ต้องใช้คะแนน CU-TEP ส่วนมากจะเป็นการรับสมัครในรอบ Portfolio หรือรอบที่ไม่ต้องสอบข้อเขียน และเป็นรอบแรกในระบบ TCAS เกณฑ์คะแนน ดังนี้

 

 • สอบแพทย์จุฬา 66 หรือแพทยศาสตร์ (รอบ Portfolio) แม้จะเป็นหลักสูตรไทยแต่ก็ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่าง คะแนน CU-TEP & Speaking ขั้นต่ำ 110 คะแนนขึ้นไป 
 • สอบทันตะ จุฬา 66 หรือทันตแพทยศาสตร์ (รอบ Portfolio) อีกหนึ่งหลักสูตรภาษาไทย แต่ถ้าคิดจะสมัครรอบแรกก็ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่าง คะแนน CU-TEP & Speaking ขั้นต่ำ 100 คะแนนขึ้นไป
 • สอบสัตวแพทย์ จุฬา 66 หรือสัตวแพทยศาสตร์ (รอบ Portfolio) ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่สอนเป็นหลักสูตรไทย แต่ถ้าจะสมัครรอบแรกต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษด้วย โดยจะต้องมีคะแนน CU-TEP ขั้นต่ำ 67 คะแนนขึ้นไป เพื่อสมัครในโครงการผู้ที่สนใจในวีชาชีพสัตวแพทย์ และโครงการผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้ที่สมัครโครงการผู้ที่สนใจในวีชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจจะต้องมีคะแนน CU-TEP ขั้นต่ำ 60 คะแนนขึ้นไป

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สำหรับการสอบหมอและสาขาอื่นๆ ด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากจะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ จะมีสถาบันรองรับนั่นก็คือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะต้องใช้คะแนน TU-GET ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ทั้งสาขาเรียนสายการแพทย์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้

 

 • สอบแพทย์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ 66 (CICM TU) หรือแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จะต้องใช้คะแนน TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 550 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 79 คะแนนขึ้นไป
 • สอบทันตะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ 66 หรือทันตแพทยศาสตร์ (CICM TU) จะต้องใช้คะแนน TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 550 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 79 คะแนนขึ้นไป
 • สอบวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรนานาชาติ (CICM TU) จะต้องใช้คะแนน TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61 คะแนนขึ้นไป
 • สอบการแพทย์แผนจีน หลักสูตรนานาชาติ (CICM TU) จะต้องใช้คะแนน TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TU-GET (CBT) ขั้นต่ำ 61 คะแนนขึ้นไป


 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สอบเข้ามหาลัยมหิดล หากพูดถึงสาขาเรียนสายการแพทย์ ก็คงจะเป็นสถาบันอันดับต้นๆ ที่หลายคนนึกถึงหรืออยากตั้งไว้เป็นสถาบันในใจ และมีหนึ่งสาขาเรียนในแวดวงบุคลากรการแพทย์ ที่ยอมรับคะแนน CU-TEP และคะแนน TU-GET ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ คือ

 

 • สอบพยาบาล มหิดล รอบ Portfolio จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร คือ คะแนน CU-TEP ขั้นต่ำ 40 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 300 คะแนนขึ้นไป 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

สอบเข้ามหาลัยเกษตรศาสตร์ มีบางสาขาที่ต้องใช้คะแนน CU-TEP หรือคะแนน TU-GET ในการสมัครเข้าศึกษาต่อเช่นกัน หากเป็นสาขาเรียนสายการแพทย์หรือแนวๆ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็จะมี 1 สาขา คือ

 

 • สอบเทคนิคการสัตวแพทย์ (VETTECH KU) รอบ Portfolio จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร คือ คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน หรือ TU-GET (PBT) ขั้นต่ำ 450 คะแนนขึ้นไป 


 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สอบหมอหรือสมัครเรียนต่อทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ Portfolio ก็ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ อย่างคะแนน CU-TEP หรือคะแนน TU-GET ด้วย

 

 • สอบทันตะ/ทันตแพทยศาสตร์ รอบ Portfolio ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างคะแนน CU-TEP ขั้นต่ำ 80 คะแนนขึ้นไป


 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สำหรับการสมัครเรียนพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากเป็นรอบ Portfolio ก็ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษด้วย คือ

 

 • สอบพยาบาล มช รอบ Portfolio ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างคะแนน CU-TEP ขั้นต่ำ 69 หรือคะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 650 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำหรับการสอบหมอหรือคณะอื่นๆ สายการแพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 • สอบหมอ/สอบแพทย์ มข รอบ Portfolio ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างคะแนน CU-TEP ขั้นต่ำ 68 คะแนนขึ้นไป
 • สอบเภสัช มข โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษสมัครทุกรอบ โดยกำหนดเกณฑ์คะแนน CU-TEP ขั้นต่ำ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET ขั้นต่ำ 500 คะแนนขึ้นไป 


 

ต้องการสอบเข้ามหาลัย สอบหมอ สอบเภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ หรืออื่นๆ ในสาขาเรียนสายการแพทย์รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ หากเป็นการสมัครในรอบ Portfolio มักใช้คะแนนภาษาอังกฤษร่วมด้วย และถ้าหากเป็นหลักสูตรนานาชาติ จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษแน่นอน โดยคะแนน CU-TEP และคะแนน TU-GET ก็เป็นที่ยอมรับในหลายสถาบัน ทั้งยังมีอัตราค่าสอบที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับการสอบภาษาอังกฤษแบบอื่น 

 

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้เป็นการรับสมัครจากปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

 

​​ 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

 

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง