มหาลัยอินเตอร์ ในไทย มีที่ไหนบ้าง อยากเรียนหลักสูตรนานาชาติต้องอ่าน

มหาลัยอินเตอร์ ในไทย มีที่ไหนบ้าง อยากเรียนหลักสูตรนานาชาติต้องอ่าน

สำหรับใครที่สนใจหลักสูตรนานาชาติ อยากเรียนมหาลัยอินเตอร์ บทความนี้จะมาแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะ ซึ่งจะนำเสนอให้ได้รู้ว่ามหาลัยอินเตอร์มีที่ไหนบ้างในไทย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามหาลัยอินเตอร์ที่สอนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ เหมือนกับโรงเรียนอินเตอร์นั้นคงไม่มี แต่ถ้าเป็นมหาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับหลักสูตรภาษาไทยนั้น มีหลายแห่งแน่นอน โดยในการสมัครเข้าเรียนที่มหาลัยอินเตอร์ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานที่แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น ใบคะแนน IELTS เป็นต้น

มหาลัยอินเตอร์ ในไทย มีที่ไหนบ้าง อยากเรียนหลักสูตรนานาชาติต้องอ่าน

 

 

 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสถาบันไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อมหาลัยอินเตอร์ มีสาขาให้เลือกหลากหลาย ทั้งบริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ รายละเอียดจุฬาอินเตอร์ที่ผู้สมัครควรรู้ คือหลักสูตรที่เปิดสอน ว่าตรงกับหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อหรือไม่ แต่ที่จุฬาลงกรณ์มักครอบคลุมในเรื่องของสาขาที่เปิดสอน สำหรับหลักสูตรนานาชาติ คะแนนสำคัญที่ใช้ คือคะแนนที่แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS SAT เป็นต้น เกณฑ์ขั้นต่ำแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขา 

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS 

 

 • เศรษฐศาสตร์ จุฬาอินเตอร์ (EBA) IELTS ขั้นต่ำ 6.0
 • จิตวิทยา จุฬาอินเตอร์ (BALAC) IELTS ขั้นต่ำ 6.5
 • บริหารธุรกิจ จุฬาอินเตอร์ (BBA) IELTS ขั้นต่ำ 6.5
 • วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาอินเตอร์ (ISE) IELTS ขั้นต่ำ 6.0

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ SAT 

 

 • บริหารธุรกิจ (BBA CU) ต้องมีคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,270 คะแนน 
 • วิศวกรรมศาสตร์ ใต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน
 • เศรษฐศาสตร์ (EBA) SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
 • อักษรศาสตร์ (BALAC) SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
 • นิเทศศาสตร์อินเตอร์ จุฬา SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และคะแนนรวม SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 980

 

เว็บไซต์ทางการ

 

 

 

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหลากหลายสาขาด้วยกัน ทั้งสาขาสายวิทย์และสายศิลป์ มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ IELTS หรือ SAT เหมือนกับการสมัครเข้ามหาลัยอินเตอร์ทั่วๆ ไป แต่ละสาขากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำต่างกัน อย่างเช่นในหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ (LLB) ระบุขั้นต่ำ IELTS 6.0 เศรษฐศาสตร์ระบุขั้นต่ำ IELTS 6.5 เป็นต้น

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS

 

 • บริหารธุรกิจ (BBA TU) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 
 • เศรษฐศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 
 • ศิลปศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • วารสารศาสตร์  IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ SAT

 

 • บริหารธุรกิจ (BBA TU) SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน, SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน และคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน 
 • เศรษฐศาสตร์ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450, SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
 • ศิลปศาสตร์ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 
 • วารสารศาสตร์ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 

เว็บไซต์ทางการ
 

 

 


3.มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่นี่มีส่นของมหาลัยอินเตอร์โดยเฉพาะใช้ชื่อว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College – MUIC) หลายๆ คนจะรู้จักในนาม MUIC ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาทั้งหมด 4 รอบ 

 

 • รอบที่ 1 เปิดช่วง เมษายน – พฤษภาคม 
 • รอบที่ 2 เปิดช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม 
 • รอบที่ 3 เปิดช่วงตุลาคม 
 • รอบที่ 4 เปิดช่วง มกราคม (ของปีถัดไป)

 

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา

 

โดยสถาบัน Mahidol University International College – MUIC จะไม่รับสมัครผ่านระบบ TCAS แต่จะเปิดรับสมัครเองโดยตรง ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและคุณสมบัติต่างๆ ให้ตรงกับที่ประกาศรับสมัครระบุ และทำการสมัครตามขั้นตอน นอกจากนี้ MUIC ก็ยังมีบางสาขาที่เปิดสอนเป็นหลักรสูตรนานาชาติ โดยอยู่ภายใต้เครือของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ไม่อยู่ในสถาบัน MUIC เช่น โครงการร่วม 2 หลักสูตร พ.บ. – กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นต้น

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS

 

 1. บริหารธุรกิจ (BBA MUIC) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 
 2. วิศวกรรมศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 
 3. เศรษฐศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 
 4. นิเทศศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ SAT

 

 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA MUIC) SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน  
 3. คณะเศรษฐศาสตร์ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
 4. คณะนิเทศศาสตร์ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 

 

 

เว็บไซต์ทางการ


 

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เกษตรศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีหลักสูตรนานาชาติรองรับสำหรับคนที่อยากเรียนมหาลัยอินเตอร์ คณะที่เปิดรับมีความหลากหลาย โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

 

ปริญญาตรี 

 • เกษตร
 • บริหารธุรกิจ
 • มนุษยศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ 
 • อุตสาหกรรมเกษตร

 

ปริญญาโท

 • เกษตร
 • บริหารธุรกิจ
 • การประมง
 • ป่าไม้
 • วิศวกรรมศาสตร์ 
 • เศรษฐศาสตร์
 • สัตวแพทยศาสตร์
 • อุตสาหกรรมเกษตร

 

ปริญญาเอก

 • เกษตร
 • การประมง
 • มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ 
 • ศึกษาศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • สัตวแพทยศาสตร์
 • อุตสาหกรรมเกษตร

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS

 

 • วิศวกรรมศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 
 • เศรษฐศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 
 • อุตสาหกรรมเกษตร IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 
 • มนุษยศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 
 • บริหารธุรกิจ (BBA KU) IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ SAT

 

 • วิศวกรรมศาสตร์ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • เศรษฐศาสตร์ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
 • อุตสาหกรรมเกษตร SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • มนุษยศาสตร์ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 529 คะแนน 
 • บริหารธุรกิจ (BBA KU) SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หากมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

เว็บไซต์ทางการ

 

5.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒย่านอโศก ก็มีหลักสูตรนานาชาติรองรับหลายสาขาด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจมหาลัยอินเตอร์ สำหรับเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนน IELTS ที่ทางมหาวิทยาลัยยอมรับอยู่ที่ 4.5-5.0 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • 3 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • 4 สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คณะเศรษฐศาสตร์

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์


 

 

6.มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ถัดมาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์ หรือการออกแบบนิเทศศิลป์ และอื่นๆ คงต้องนึกถึงศิลปากรเป็นอันดับแรกๆ แต่ก็ไม่ได้มีแค่คณะด้านศิลปะเท่านั้นที่โด่งดัง เพราะยังมีอีกหลายสาขาที่ได้รับความนิยม อาทิ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น สำหรับเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนน IELTS ที่ทางมหาวิทยาลัยยอมรับให้สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติได้อยู่ที่ 5.5


 

สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ สำหรับคนที่สนใจเรียนมหาลัยอินเตอร์

 

ระดับปริญญาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
 • สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา

 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 •  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

เว็บไซต์ทางการ

 

7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็มีหลักสูตรนานาชาติรองรับเช่นกัน อาทิ บริหารธุรกิจ แพทยยศาสตร์ วิทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS 

 

 • บริหารธุรกิจ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • แพทยศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0


 

เว็บไซต์ทางการ 

 

8.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติค่อนข้างหลากหลาย อาทิ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น สำหรับคะแนนขั้นต่ำ IELTS ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 4.5-5.5 แตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขา 

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS 

 

 • เศรษฐศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 
 • วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • วิศวกรรมศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0

 

เว็บไซต์ทางการ

 

9.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มีหลักสูตรนานาชาติรองรับเช่นกัน สำหรับมหาลัยอินเตอร์ของที่นี่จะใช้ชื่อย่อว่า KKUIC การรับสมัครจะรับผ่าน TCAS รอบ Portfolio และรับตรงผ่านวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ วิทศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น 

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS 

 

 • เภสัชศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • วิศวกรรมศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0

 

เว็บไซต์ทางการ


 

 

10.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอลงไปที่ภาคใต้บ้างกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรนานาชาติไว้รองรับเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในระดับมหาลัยอินเตอร์ สาขาที่เปิดสอน ได้แก่ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น 

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS 

 

 • บริหารธุรกิจ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5


 

เว็บไซต์ทางการ

 

11.มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาลัยอินเตอร์อีกหนึ่งแห่งกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University International College (NUIC) จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าทางสถาบันมีสาขารองรับ ดังนี้
 

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์

 

ยกตัวอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำ IELTS 

 

 • บริหารธุรกิจ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5
 • ศิลปศาสตร์ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5


 

เว็บไซต์ทางการ

 


 

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือที่ใครหลายๆ คนเรียกสั้นๆ ว่าคลอง 6 เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีหลักสูตรนานาชาติรองรับ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบไปด้วย 4 สาขาที่เปิดรับ ได้แก่ 

 

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

 

เว็บไซต์ทางการ 

 

13.มหาวิทยาลัยบูรพา

 

อีกหนึ่งแห่งกับสถาบันชื่อดังเมืองชล อยู่ห่างจากชายหาดไม่กี่กิโลเมตร ทำให้น้องๆ หลายคนอยากไปเรียนที่นี่ และสำหรับใครที่กำลังมองหามหาลัยอินเตอร์ ที่นี่ก็สถาบันนานาชาติรองรับในชื่อว่า International College, Burapha University หรือ BUUIC เปิดให้เรียนหลายสาขาด้วยกัน อาทิ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เป็นต้น

 

เว็บไซต์ทางการ

 

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นมหาลัยอินเตอร์ตัวอย่างหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติสำหรับบางสาขา นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ ซึ่งดีต่อการเรียนต่อต่างประเทศในอนาคต 


 

 

เรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

 

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง