หนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย > ภาษาอังกฤษ > วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ / เคมี / ชีวะ) > คณิตศาสตร์ > Portfolio
4/5
เซ็ต สรุปแนวข้อสอบ A-Level ENGLISH 82 + วิทย์คณิต
4/5
ขายไปแล้ว 560 ชิ้น
free-shipping
หนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย > ภาษาอังกฤษ > วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ / เคมี / ชีวะ) > คณิตศาสตร์ > Portfolio
เซ็ต สรุปแนวข้อสอบ A-Level ENGLISH 82 + วิทย์คณิต
4/5
free-shipping
ขายไปแล้ว 560 ชิ้น
รายละเอียดสินค้า
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับ
1 ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ A-level ภาษาอังกฤษ
2 ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน A-level ภาษาอังกฤษ
3 ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน A-Level วิทย์-คณิตฯ
สิ่งที่จะได้รับ
- ชีทสรุปแนวข้อสอบเคมี
- ชีทสรุปแนวข้อสอบชีววิทยา
- ชีทสรุปแนวข้อสอบฟิสิกส์
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน)
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม)
- ที่คั่นหนังสือ 5 ชิ้น
- กระดาษโน้ต
- Planner พร้อมสติกเกอร์
- ชีทสรุปแนวข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ
- มินิคอร์สโดยครูพี่วัน

รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ A-level ภาษาอังกฤษ
2. ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน A-level ภาษาอังกฤษ
3. ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน A-Level วิทย์-คณิตฯ
สิ่งที่จะได้รับ
- ชีทสรุปแนวข้อสอบเคมี
- ชีทสรุปแนวข้อสอบชีววิทยา
- ชีทสรุปแนวข้อสอบฟิสิกส์
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน)
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม)
- ที่คั่นหนังสือ 5 ชิ้น
- กระดาษโน้ต
- Planner พร้อมสติกเกอร์
- ชีทสรุปแนวข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ
- มินิคอร์สโดยครูพี่วัน