Best Seller ขายดี
5/5
หนังสือพร้อมคอร์ส ถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
5/5
ขายไปแล้ว 1,361 ชิ้น
free-shipping
รวมสูตรลัดโครงสร้างภาษาอังกฤษกว่า 75 โครงสร้าง พร้อมเสริมเทคนิคด้วยคอร์สเรียนที่ไม่มีวันหมดอายุทั้งจากครูดิวที่จะเจาะลึกแกรมมาร์ที่ต้องใช้ในการสื่อสาร และอาจารย์อดัมในเรื่องเทคนิคการออกเสียงแบบเจ้าของภาษา เรียนจบพูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
Best Seller ขายดี
หนังสือพร้อมคอร์ส ถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
5/5
free-shipping
ขายไปแล้ว 1,361 ชิ้น
เสียงตอบรับจากผู้ซื้อ
รายละเอียดสินค้า
วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
ขนาดหนังสือ
19x25.5x1.3 cm
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า
234
เหมาะสำหรับ
1 ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2 ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่พื้นฐานน้อย
สิ่งที่จะได้รับ
- หนังสือถอดสูตร Conver
- คอร์สถอดสูตร Conver จากครูดิว และอาจารย์อดัม
- บัตร Exclusive Membership Card
- สมุดป๊อปคอร์นทบทวนโครงสร้าง
- ที่คั่นหนังสือ
- ตั๋วหนังส่วนลด

วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
ขนาดหนังสือ
19x25.5x1.3 cm
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า
234
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2. ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่พื้นฐานน้อย
สิ่งที่จะได้รับ
- หนังสือถอดสูตร Conver
- คอร์สถอดสูตร Conver จากครูดิว และอาจารย์อดัม
- บัตร Exclusive Membership Card
- สมุดป๊อปคอร์นทบทวนโครงสร้าง
- ที่คั่นหนังสือ
- ตั๋วหนังส่วนลด