New หนังสือออกใหม่
5/5
หนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูดิว พร้อมคอร์สเรียนตลอดชีพ
5/5
ขายไปแล้ว 231 ชิ้น
free-shipping
ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษกับครูดิว ตั้งแต่การออกเสียง ไปจนถึงการแต่งประโยค เนื้อหาอธิบายเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน พร้อมรวมโครงสร้างที่จะช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคได้ทันที พร้อมแบบฝึกหัดรวมอีกกว่า 1,000 ข้อ ฟรี! คอร์สตลอดชีพกับครูดิวรวมกว่า 7 ชั่วโมง และ E-book รวมคำศัพท์กว่า 900 คำ
New หนังสือออกใหม่
หนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูดิว พร้อมคอร์สเรียนตลอดชีพ
5/5
free-shipping
ขายไปแล้ว 231 ชิ้น
รายละเอียดสินค้า
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับ
1 ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่พื้นฐานน้อย หรือพื้นฐานเป็นศูนย์
2 ผู้ที่ต้องการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่จะได้รับ
- หนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูดิว
- คอร์สเรียนตลอดชีพรวมกว่า 7 ชั่วโมง
- E-book รวมคำศัพท์กว่า 900 คำ พร้อมไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา
- ที่คั่นหนังสือ

รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่พื้นฐานน้อย หรือพื้นฐานเป็นศูนย์
2. ผู้ที่ต้องการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่จะได้รับ
- หนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูดิว
- คอร์สเรียนตลอดชีพรวมกว่า 7 ชั่วโมง
- E-book รวมคำศัพท์กว่า 900 คำ พร้อมไฟล์เสียงจากเจ้าของภาษา
- ที่คั่นหนังสือ