New หนังสือออกใหม่
5/5
หนังสือ Smart Kids ชุดที่ 1 เก่งศัพท์ 3 ภาษา พร้อมแบบฝึกหัด
5/5
ขายไปแล้ว 6 ชิ้น
free-shipping
ตัวช่วยเก่งศัพท์ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมกว่า 100 คำ มาในรูปแบบของหนังสือคำศัพท์ที่มีภาพประกอบน่ารักสีสันสวยงาม และหนังสือแบบฝึกหัด ที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง พร้อมรับฟรี! วีดีโอการออกเสียงคำศัพท์ครบทั้ง 3 ภาษารวมกว่า 100 คำ
New หนังสือออกใหม่
หนังสือ Smart Kids ชุดที่ 1 เก่งศัพท์ 3 ภาษา พร้อมแบบฝึกหัด
5/5
free-shipping
ขายไปแล้ว 6 ชิ้น
รายละเอียดสินค้า
วิชาเรียน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เหมาะสำหรับ
1 คุณพ่อ และคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเก่งคำศัพท์ทั้ง 3 ภาษา
สิ่งที่จะได้รับ
- สมุดศัพท์ SMART KIDS เก่งศัพท์ 3 ภาษา ชุดที่ 1
- แบบฝึกหัด SMART KIDS เก่งศัพท์ 3 ภาษา ชุดที่ 1
- แผ่นพับ วิธีการใช้งานหนังสือ
- ที่คั่นหนังสือ 2 อัน

วิชาเรียน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เหมาะสำหรับ
1. คุณพ่อ และคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเก่งคำศัพท์ทั้ง 3 ภาษา
สิ่งที่จะได้รับ
- สมุดศัพท์ SMART KIDS เก่งศัพท์ 3 ภาษา ชุดที่ 1
- แบบฝึกหัด SMART KIDS เก่งศัพท์ 3 ภาษา ชุดที่ 1
- แผ่นพับ วิธีการใช้งานหนังสือ
- ที่คั่นหนังสือ 2 อัน