Best Seller ขายดี
5/5
TCAS BOX SET สรุปแนวข้อสอบ A-Level ฉบับเด็กวิทย์-คณิต
5/5
ขายไปแล้ว 597 ชิ้น
free-shipping
รวมแนวโจทย์ A-level ครบ 5 วิชาสำหรับสายวิทย์-คณิตโดยเฉพาะ อธิบายวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมมินิคอร์สอธิบายข้อยาก เรียนจบทำโจทย์มั่นใจ คณะไหนก็ติดชัวร์
Best Seller ขายดี
TCAS BOX SET สรุปแนวข้อสอบ A-Level ฉบับเด็กวิทย์-คณิต
5/5
free-shipping
ขายไปแล้ว 597 ชิ้น
เสียงตอบรับจากผู้ซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ขนาด
30x22.5x4 cm
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
วิชาเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พื้นฐาน, วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพิ่มเติม, วิชาเคมี, วิชาฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา
เหมาะสำหรับ
1 ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ A-level ในสายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2 ผู้ที่ต้องการสอบเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรม
สิ่งที่จะได้รับ
- ชีทสรุปแนวข้อสอบเคมี
- ชีทสรุปแนวข้อสอบชีววิทยา
- ชีทสรุปแนวข้อสอบฟิสิกส์
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน)
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม)
- ที่คั่นหนังสือ 5 ชิ้น
- กระดาษโน้ต
- Planner พร้อมสติกเกอร์

ขนาด
30x22.5x4 cm
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
วิชาเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พื้นฐาน, วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพิ่มเติม, วิชาเคมี, วิชาฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ A-level ในสายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผู้ที่ต้องการสอบเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรม
สิ่งที่จะได้รับ
- ชีทสรุปแนวข้อสอบเคมี
- ชีทสรุปแนวข้อสอบชีววิทยา
- ชีทสรุปแนวข้อสอบฟิสิกส์
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน)
- ชีทสรุปแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม)
- ที่คั่นหนังสือ 5 ชิ้น
- กระดาษโน้ต
- Planner พร้อมสติกเกอร์