Portfolio แพทย์ อยากติดหมอรอบแรกต้องทำอย่างไรบ้าง?

Portfolio แพทย์ อยากติดหมอรอบแรกต้องทำอย่างไรบ้าง?

แจกข้อมูลรายละเอียดสำหรับคนอยากเป็นหมอ และต้องการจะติดหมอตั้งแต่รอบแรกด้วยการยื่น  Portfolio แพทย์ ที่กลายเป็นทางเลือกแรกของน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะยื่นพอร์ตคณะแพทย์ จะต้องทำอย่างไรกันบ้าง

Portfolio แพทย์ อยากติดหมอรอบแรกต้องทำอย่างไรบ้าง?

 

Portfolio แพทย์ ต้องมีอะไรบ้าง?

 

ก่อนอื่นอยากให้คนที่อยากเป็นหมอทุกคนมาดูกันก่อนว่าในการยื่น Portfolio แพทย์ จะต้องมีอะไรบ้าง เพราะไม่ใช่แค่ Portfolio เท่านั้น แต่ยังมีเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งต้องการให้มีในการยื่นพอร์ตคณะแพทย์ด้วยเสมอ และเอกสารเหล่านั้นสำคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งยังส่งผลโดยตรงว่าผู้สมัครจะติดหมอตั้งแต่รอบแรกหรือไม่อีกต่างหาก โดยสิ่งที่ต้องมี ได้แก่

 

Portfolio แพทย์ ควรมีผลงานแบบไหนบ้าง?

 

ใครที่อยากเป็นหมอและต้องการยื่นพอร์ตคณะแพทย์ แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องมีคือ Portfolio และต้องเป็น Portfolio คุณภาพที่ไม่ใช่แค่พอร์ตสวยอย่างเดียว แต่การนำเสนอเพื่อให้ติดหมอตั้งแต่รอบแรก ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย์ในอนาคตได้ หรือแสดงให้เห็นถึงความสนใจในด้านแพทยศาสตร์อย่างแท้จริง


เรื่องการยื่น Portfolio มีน้องที่อยากเป็นหมอหลายคนหลงประเด็นไปมาก และส่วนใหญ่คิดว่าพอร์ตสวยจะทำให้โดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น ทั้งที่ความจริงนั้นไม่ใช่เลย แต่เนื้อหาในพอร์ตนั้นต่างหากที่สำคัญ ถ้าต้องการติดหมอตั้งแต่รอบแรก

หากเป็น Portfolio แพทย์ สิ่งที่ควรมีในนั้นคือผลงานที่แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น เกียรติบัตรที่แสดงถึงชัยชนะหรือแสดงถึงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ภาพถ่ายที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ แสดงถึงความสนใจของผู้สมัครว่าสนใจด้านนั้นอย่างแท้จริง เช่นภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม Open House คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น

 

ยกตัวอย่างผลงานที่ควรมีใน Portfolio แพทย์

 

  • เกียรติบัตรชนะเลิศหรือรองชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์
  • เกียรติบัตรชนะเลิศหรือรองชนะเลิศการแข่งขันวิทยาศาสตร์
  • เกียรติบัตรชนะเลิศหรือรองชนะเลิศการแข่งขันชีววิทยา
  • เกียรติบัตรชนะเลิศหรือรองชนะเลิศการแข่งขันเคมีวิทยา
  • เกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมการแข่งขันในวิชาต่างๆ
  • เกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์
  • ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์
  • ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม Open House คณะแพทยศาสตร์

 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างผลงานที่ควรมีใน Portfolio แพทย์เท่านั้น นอกจากนี้อาจมีผลงานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย์ในอนาคตได้ หรือแสดงให้เห็นถึงความสนใจในด้านแพทยศาสตร์ได้เช่นกัน สำหรับคนที่อยากเป็นหมอหรืออยากติดหมอ ก็ควรมีความสนใจที่เข้มข้นในเรื่องของศึกษาต่อด้านนี้โดยตรง และมีความสามารถอันเป็นเลิศทางด้านวิชาการ