พยาบาล ออสเตรเลียต้องการมากสุด!! อยากไปต้องทำไง? เล่าวิธีการละเอียดยิบที่นี่ !!

พยาบาล ออสเตรเลียต้องการมากสุด!! อยากไปต้องทำไง? เล่าวิธีการละเอียดยิบที่นี่ !!

อาชีพพยาบาลเป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศออสเตรเลีย อย่างในปี 2020 อาชีพพยาบาลก็กลายเป็นความต้องการในตลาดแรงงานสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของออสเตรเลีย (ข้อมูลจากเว็บไซต์ Seek) ทำให้พยาบาลต่างชาติมีโอกาสขอยื่นเป็นพลเมืองถาวรในประเทศออสเตรเลียได้ ซึ่งอาชีพพยาบาลในออสเตรเลีย ยังได้รับค่าแรงที่ค่อนข้างสูง ทำให้ใครหลายๆ คนให้ความสนใจ ครั้งนี้ทางบทความก็ได้นำเอาข้อมูลแนะแนวมาฝาก สำหรับคนที่อยากย้ายไปเป็นพยาบาล ออสเตรเลีย กับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

พยาบาล ออสเตรเลียต้องการมากสุด!! อยากไปต้องทำไง? เล่าวิธีการละเอียดยิบที่นี่ !!

 

พยาบาล ออสเตรเลีย จากประเทศไทย ต้องเรียนใหม่ไหม?

 

หากประกอบอาชีพพยาบาลที่ไทยและมีใบรับรองวิชาชีพแล้ว ต้องการย้ายไปเป็นพยาบาลในออสเตรเลีย ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพออสเตรเลียใหม่ เพราะใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ไทยไม่สามารถใช้ที่ออสเตรเลีย เนื่องจากข้อกฎหมายต่างกัน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ทำให้พยาบาลไทยบางคนอาจต้องเรียนเพิ่มเติมที่ออสเตรเลีย เพื่อให้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ออสเตรเลียได้ 

 

 

พยาบาล ออสเตรเลียต้องจบ ป.ตรี

 

การจะประกอบอาชีพพยาบาล (Registered nurse) ที่ออสเตรเลียได้นั้น จะต้องเรียนจบ ป.ตรี ในสาขาพยาบาล และสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่าน ออกโดย AHPRA (Australian Health Practitioner Regulation Agency) ซึ่งในการได้ใบรับรองวิชาชีพพยาบาล ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 ด้วย


 

 

 


 

พยาบาล ออสเตรเลีย จากวุฒิ ม.6 ประเทศไทย

 

สำหรับคนที่เรียนจบ ม.6 ที่ประเทศไทย หากจะย้ายไปเป็นพยาบาล ต้องไปลงเรียน Diploma of nursing โดยระยะเวลาในหลักสูตรคือ 1 ปี เมื่อเรียนจบแล้วจะได้เป็นผู้ช่วยพยาบาล (Assistant in Nursing) หรือ Enrolled Nurse ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าผู้ช่วยพยาบาล แต่ก็ยังไม่ใช่พยาบาล ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ ต้องเรียนต่อในระดับปริญญาตรี Bachelor of Nursing อีก 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงจะสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ออสเตรเลียได้ การได้ใบรับรองวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 7.0 ประกอบด้วย 

 

คะแนน IELTS อาจต้องใช้ตั้งแต่การยื่นเข้าศึกษาในระดับ Diploma of nursing ที่ออสเตรเลีย ที่มักจะกำหนด IELTS อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 5.5-6.0 

 

 

พยาบาล ออสเตรเลีย จากวุฒิ ป.ตรี ประเทศไทย 

 

สำหรับคนที่เรียบจบ ป.ตรี จากประเทศไทย จะขออธิบายโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

วุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาล

หากเรียนจบปริญญาตรีในสาขาพยาบาลจากประเทศไทย จะต้องสอบใบวิชาชีพพยาบาลที่ออสเตรเลียให้ได้ และต้องมีคะแนน  IELTS ขั้นต่ำ 7.0


 

 


 

วุฒิ ป.ตรี สาขาอื่น

 

สำหรับคนที่เรียบจบปริญญาตรีสวาขาอื่นในไทย หากต้องการไปเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลีย มีทางเลือก 2 ทาง คือ 

 

 • เรียนพื้นฐานวิชาชีพพยาบาลก่อน
 • เรียนพยาบาลแบบ Fast-Track

 

สำหรับการเรียนพื้นฐานวิชาชีพพยาบาลก่อน ต้องลงเรียนในหลักสูตร Diploma of nursing 1 ปี แล้วเรียนต่อปริญญาตรีสาขาพยาบาล 2 ปี เหมือนกับคนที่มีวุฒิ ม.6 จากไทย แล้วไปสอบใบวิชาชีพพยาบาลตามลำดับ แต่ถ้าหากเลือกเรียนพยาบาลแบบ Fast-Track ต้องลงเรียนปริญญาตรี 2 ปี ในหลักสูตร Bachelor of Nursing - Graduate Entry Program จากนั้นก็ไปสอบใบประกอบวิชาชีพ ตามลำดับ

 

คะแนน IELTS อาจต้องใช้ตั้งแต่การยื่นเข้าศึกษาในระดับ Bachelor of Nursing ที่ออสเตรเลีย ที่มักจะกำหนด IELTS อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 6.5 ขึ้นไป 

 

 

พยาบาลออสเตรเลีย ด้วยหลักสูตร IRON

 

เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียน 10-12 สัปดาห์ ก็สามารถเป็นพยาบาลออสเตรเลียได้เลย แต่ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

 • มีหลักฐานใบประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประเทศออสเตรเลีย
 • ได้รับจดหมายอ้างอิงจาก APHRA เพื่อเรียนหลักสูตร IRON 
 • IELTS 7.0 ทั้งคะแนนรวมและแต่ละทักษะ
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 450 ชั่วโมงหรือ 3 เดือนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่ใช่ทุกสถาบันจะเปิดหลักสูตร IRON ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสถาบันไหนเปิดหลักสูตรนี้บ้าง


 

 

 

เรียนต่อ ป.โท ที่ออสเตรเลีย

 

สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อ ป.โท พยาบาลที่ออสเตรเลีย จะขออธิบายโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

จบ ป.ตรี จากไทย

 

สำหรับคนที่จบปริญญาตรีสาขาพยาบาล จากประเทศไทยจะต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี และจะต้องสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพยาบาลให้ผ่านพร้อมทั้งมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 จากนั้นจะสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้ 

 

จบ ป.ตรี จากออสเตรเลีย

 

สำหรับคนที่เรียนจบปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน เพียงแค่สอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพยาบาลให้ผ่าน พร้อมทั้งมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 ก็สามารถเรียนต่อปริญญาโทได้เลย


 


 

พยาบาล ออสเตรเลีย ขอวีซ่า PR ได้ 

 

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้อาชีพพยาบาลวิชาชีพเป็นสายอาชีพที่ขอยื่นเป็นพลเมืองถาวรในประเทศออสเตรเลียได้ (วีซ่า Permanent Residents) ซึ่งมีวีซ่าหลากหลายประเภทที่สามารถขอยื่นผ่านอาชีพพยาบาลได้ ตรวจสอบประเภทวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list 

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดการย้ายไปเป็นพยาบาล ออสเตรเลีย ด้วยวิธีต่างๆ หลักๆ เลยคือจะต้องเรียนจบปริญญาตรีและสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ออสเตรเลียให้ผ่าน รวมถึงการมีคะแนน IELTS ที่สำคัญมากกับการเป็นพยาบาลในออสเตรเลีย เพราะตั้งแต่สมัครเรียน ก็มักจะต้องใช้ IELTS รวมถึงการขอใบประกอบวิชาชีพ ก็ต้องใช้ IELTS ขั้นต่ำ 7.0 

 

 

 

การเป็นพยาบาล ออสเตรเลีย ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง