4 วิธี ย้ายประเทศไปออสเตรเลีย ด้วยวีซ่า PR สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ

4 วิธี ย้ายประเทศไปออสเตรเลีย ด้วยวีซ่า PR สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ

มองหาวิธีการย้ายประเทศไปออสเตรเลีย สามารถทำได้ด้วยการขอวีซ่า PR หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า Permanent Residence เพื่อการอาศัยอยู่ออสเตรเลียแบบถาวร ซึ่งต้องเก็บคะแนน Point Test จากคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ทางออสเตรเลียกำหนดไว้ ให้มีสิทธิยื่นขอวีซ่า PR ได้ สำหรับบทความนี้ก็จะพาไปดู 4 วิธี ที่สามารถเก็บคะแนนขอวีซ่า PR ได้ ดังนี้

4 วิธี ย้ายประเทศไปออสเตรเลีย
ด้วยวีซ่า PR สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ 


 

1. เรียนต่อ
 

วิธีแรกที่สามารถขอวีซ่า PR ได้เพื่อย้ายประเทศไปออสเตรเลีย คือการไปเรียนต่อ หลังเรียนจบมีสิทธิขอวีซ่า TR (Temporary Graduate Visa) เพื่อทำงานให้ครบ 2 ปี เมื่อทำงานครบ 2 ปีแล้วมีสิทธิขอวีซ่า PR ได้ ทั้งนี้สำหรับการไปเรียนต่อออสเตรเลีย ต้องมีคะแนนความสามารถทางภาษาในการสมัครเข้าเรียนต่อที่สถาบันต่างๆ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน IELTS เอาไว้ที่ 7.0 (เป็นคะแนนเฉลี่ยจากหลายสถาบันและหลายสาขา ทั้งนี้ IELTS Requirement อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบันและสาขา) 

สำหรับเงื่อนไขในการขอวีซ่า TR คือต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 ประกอบด้วย โดยทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 หากทำงานครบ 2 ปีแล้วจะมีสิทธิขอวีซ่า PR เพื่ออยู่ถาวรที่ออสเตรเลีย โดยต้องทำงานในสายอาชีพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของออสเตรเลีย


 

2.ทำงาน 
 

วิธีถัดมาสำหรับการย้ายประเทศไปออสเตรเลีย ก็คือต้องทำงานในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหากจะทำงานในออสเตรเลียได้นั้น ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในการยื่นวีซ่า จากนั้นเมื่อได้ทำงานในประเทศออสเตรเลียแล้ว หากจะยื่นวีซ่า PR ต้องมีคะแนนขั้นต่ำในการสอบ Point Test ซึ่งวัดจากหลายด้าน เช่น อายุ ประวัติการว่าจ้างงาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น รวมถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

สำหรับคะแนนขั้นต่ำ Point Test ที่สามารถยื่นขอวีซ่า PR ได้นั้นจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 65 คะแนน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาขาแต่ละอาชีพด้วย สำหรับคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้น สามารถนำคะแนน IELTS ไปคิดคะแนน Point Test ได้ ดังนี้

 • IELTS ≥ 8.0 คิด Point Test เท่ากับ 20

 • IELTS ≥ 7.0 คิด Point Test เท่ากับ 10

 • IELTS ≤ 6.0 คิด Point Test เท่ากับ 0 หรือไม่ได้คะแนน

 


 

3.แต่งงาน
 

วิธีถัดมาสำหรับย้ายประเทศไปออสเตรเลีย แต่วิธีนี้จะไม่เอื้ออำนวยต่อคนโสดเท่าไร เพราะเป็นการยื่นขอวีซ่า PR ด้วยการแต่งงาน สามารถขอได้ 2 แบบ ได้แก่

 • แบบที่ 1 ขอวีซ่าคู่หมั้นประเภท Subclass 300 โดยจะต้องขอนอกประเทศออสเตรเลีย จากนั้นเดินสู่ประเทศออสเตรเลียและต้องแต่งงานภายใน 9 เดือน หลังเดินทางถึงออสเตรเลียแล้ว จากนั้นขอวีซ่าคู่ครองแบบชั่วคราวประเภท Subclass 820 โดยต้องเป็นคู่สมรสหรือเป็นคู่สามีภรรยาโดยพฤตินัยมากกว่า 12 เดือน และเมื่อแต่งงานครบ 2 ปี จะมีสิทธิขอวีซ่าคู่ครองแบบถาวร ประเภท Subclass 801

 • แบบที่ 2 ขอวีซ่าคู่ครองชั่วคราวประเภท Subclass 309 โดยจะต้องขอนอกประเทศออสเตรเลีย และต้องเป็นคู่สามีภรรยาโดยพฤตินัยมากกว่า 12 เดือนหรือเป็นคู่สมรสกัน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อครบ 2 ปีแล้ว สามารถขอวีซ่าคู่ครองแบบถาวรประเภท Subclass 100 ได้

4.ลงทุน

 

วิธีสุดท้ายสำหรับขอวีซ่า PR เพื่อย้ายประเทศไปออสเตรเลียแบบถาวร คือการลงทุน ซึ่งต้องลงทุนด้วยเงิน 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นไป หรือประมาณ 110 ล้านบาท ก็จะได้วีซ่า PR Significant Investor Visa ประเภท Subclass 888 มา 

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 4 วิธีสำหรับการย้ายประเทศไปออสเตรเลีย โดยการขอวีซ่า PR เพื่ออาศัยอยู่ออสเตรเลียแบบถาวร โดยประเทศออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่ง Location ยอดนิยมสำหรับคนไทย เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีช่องทางหลากหลายให้คนไทยสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้แบบถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแต่งงานเสมอไป  

 

 

✅ อยากเรียนต่อต่างประเทศ
✅ อยากย้ายประเทศ
✅ อยากขอวีซ่า PR (Permanent Residence )
✅ ต้องมีคะแนน IELTS ติดไว้

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164
 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง