รู้จัก JIPP CU จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา หลักสูตรปริญญา 2 ใบ พร้อมแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

รู้จัก JIPP CU จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา หลักสูตรปริญญา 2 ใบ พร้อมแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

สำหรับเด็กที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หากสนใจคณะอินเตอร์หรือหลักสูตรนานาชาติ เพื่อปูทางไปเรียนต่อต่างประเทศในอนาคต ขอแนะนำหลักสูตรปริญญา 2 ใบ ที่ระหว่างเรียนจะได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศด้วยกับ JIPP CU หรือคณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในครั้งนี้ทางบทความก็ได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดมาให้แล้ว ดังนี้

JIPP CU คือคณะอะไร?

JIPP CU เรียนที่ไหน?

จุดเด่นของ JIPP CU

JIPP CU ค่าเทอมเท่าไร?

JIPP CU การสมัครเรียน

โอกาสทำงานหลังเรียนจบ JIPP CUรู้จัก JIPP CU จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา หลักสูตรปริญญา 2 ใบ พร้อมแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

 

 

 

JIPP CU คือคณะอะไร?

 

JIPP CU เป็นหลักสูตร จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ นิสิตใน JIPP CU หรือจิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา จะได้ศึกษาด้านพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ การกระทำต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับความคิดและจิตใต้สำนึก ที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย 

 

 

JIPP CU เรียนที่ไหน?

 

2 ปีแรก (4 ภาคเรียน) เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย จากนั้น 3 ภาคเรียนถัดไปจะได้เรียนที่ University of Queensland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย และในภาคเรียนสุดท้าย (ปี 4 เทอม 2) จะกลับมาเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุดเด่นของ JIPP CU

 

 • เป็นหลักสูตรจิตวิทยานานาชาติ 2 ปริญญาแห่งเดียวของประเทศไทย
 • ภายในหลักสูตรนิสิตจะได้ไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย
 • หลังเรียนจบจะได้ปริญญา 2 ใบ คือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์


 

 

JIPP CU ค่าเทอมเท่าไร?

 

ค่าเทอม JIPP CU จะแบ่งเป็นค่าเทอมที่จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา และค่าเทอมจิตวิทยา มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ดังนี้

 

จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา 

 

 • ค่าธรรมเนียม 70,000 THB/เทอม
 • ค่าเล่าเรียน 26,500 THB/เทอม
 • รวม 96,500 THB/เทอม
 • เรียนที่จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา 5 เทอม เท่ากับ 482,500 THB

 

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์

 

 • ค่าเล่าเรียน 17,xxx AUD$/เทอม ประมาณ 400,000+ THB
 • เรียนที่จิตวิทยา มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ 3 เทอม ประมาณ 1,200,000+ THB

 

รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตรจะอยู่ที่ประมาณ 1,837,xxx THB โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าครองชีพในออสเตรเลีย

 

 

JIPP CU การสมัครเรียน

 

รอบการรับสมัคร

 

เปิดรับ 2 รอบ คือ

 

 • Early Admission
 • Admission

 

เกณฑ์การรับสมัคร

 

 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 104 
 • ต้องมีคะแนน CU-AAT (Verbal section และ Math section) ไม่ต่ำกว่า 1030 คะแนน หรือ SAT (Math และ Evidence - Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนน

 

 

การพิจารณารับเข้าศึกษา

 

 • พิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
 • ต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะถือว่าสอบผ่าน โดยจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 

แนะนำ : สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสมัครเรียน JIPP CU คือภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เอกสารสำคัญที่จะถูกพิจารณาเบื้องต้นคือคะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์ อีกทั้งยังสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารเบื้องต้น 

 

 

โอกาสการทำงานหลังเรียนจบ JIPP CU

 

 • ต่อยอดการทำงานได้หลากหลายอาชีพ ยกตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ งานด้านพัฒนาการมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักการตลาด นักการสื่อสาร อาจารย์ และอื่นๆ 
 • สามารถหางานได้ง่ายจากปริญญาทั้ง 2 ใบซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ 
 • ต่อยอดการหางานในออสเตรเลียได้ เนื่องจากมีปริญญาจากออสเตรเลีย จึงค่อนข้างได้เปรียบ โดยในการทำงานออสเตรเลียยังสามารถเก็บคะแนนประสบการณ์ เพื่อต่อยอดการขอวีซ่าพลเมืองถาวร (PR) ได้อีกด้วย

 

 

เรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง

เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given

วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด

ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!

ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-3920053

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง