วิศวะ อินเตอร์ TEPE TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอมเท่าไร พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ฉบับสมบูรณ์ที่นี่

วิศวะ อินเตอร์ TEPE TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอมเท่าไร พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ฉบับสมบูรณ์ที่นี่

วิศวะ อินเตอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของผู้ที่สนใจเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ เพราะการเรียนหลักสูตรนานาชาติ สามารถต่อยอดได้หลากหลาย ทั้งการเรียนต่อต่างประเทศ การสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ ไปจนถึงการทำงานต่างประเทศ ทั้งนี้เราก็มีหนึ่งสาขาน่าสนใจมาฝาก เป็นหนึ่งในวิศวะ อินเตอร์เช่นกัน กับหลักสูตร TEPE TEP ธรรมศาสตร์ ที่มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ครั้งนี้จึงถือโอกาสนำข้อมูลแนะแนวมาฝากแบบตรบสูตร เกี่ยวกับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ

วิศวะ อินเตอร์ TEPE TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอมเท่าไร
พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

 

วิศวะ อินเตอร์ TEP TEPE คืออะไร?

 

วิศวะ อินเตอร์ TEP TEPE ธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แยกออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

 

 • TEP ธรรมศาสตร์ 
 • TEPE ธรรมศาสตร์ 

 

จุดประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้วิศวกรไทยมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ มีความเป็นผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตร TEP TEPE ธรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพจากหลายประเทศ เพื่อมาตรฐานสูงสุด

 

ข้อมูลเบื้องต้น วิศวะ อินเตอร์ TEP ธรรมศาสตร์

 

หลักสูตร TEP คือหลักสูตรที่นักศึกษาจะศึกษา 2 ปีแรก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในประเทศไทย และ 2 ปีหลัง สามารถเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ TSE ได้แก่ 

 

 • University of Nottingham - สหราชอาณาจักร
 • University of New South Wales - ออสเตรเลีย
 • Katholieke Universiteit Leuven - เบลเยี่ยม

 

ถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ TEP ธรรมศาสตร์ เพราะการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ คือโอกาสที่จะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำนานถึง 2 ปี ก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ TEP ธรรมศาสตร์ 


 

แผนการเรียนวิศวะ อินเตอร์ TEP ธรรมศาสตร์

 

 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Industrial Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering


 


 

วิศวะ อินเตอร์ TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอม

 

ในส่วนของค่าเล่าเรียนหลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ TEP ธรรมศาสตร์ จะแตกต่างกันออกไปตามสถาบันที่เลือกเรียนใน 2 ปีหลัง ซึ่งข้อมูลหลักสูตร TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอมโดยประมาณ ดังนี้ 

 

 • กรณีเลือกเรียนที่ University of Nottingham (สหราชอาณาจักร) ≈ 450,000 Baht + GBP 37,500
 • กรณีเลือกเรียนที่ University of New South Wales (ออสเตรเลีย) ≈ 450,000 Baht + AUD 99,920 - 124,900
 • กรณีเลือกเรียนที่ Katholieke Universiteit Leuven (เบลเยี่ยม) ≈ 450,000 Baht + EUR 13,200 

 

โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอมจะสูงกว่าหลักสูตร TEPE เพราะค่าเทอม 2 ปีหลัง เป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ส่วน TEPE นั้น มีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 720,000 บาทตลอดหลักสูตร

 

รายละเอียดเต็ม TEPE TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอม คลิกที่นี่


 

ข้อมูลเบื้องต้น วิศวะ อินเตอร์ TEPE ธรรมศาสตร์

 

เป็นการนำมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสู่ประเทศไทยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มาพร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษาและการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

 

แผนการเรียนวิศวะ อินเตอร์ TEPE ธรรมศาสตร์

 

 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Industrial Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Automotive Engineering (The curriculum is under development)


 

 

วิศวะ อินเตอร์ TEPE ธรรมศาสตร์ ค่าเทอม

 

ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 720,000 บาทตลอดหลักสูตร

 

รายละเอียดเต็ม TEPE TEP ธรรมศาสตร์ ค่าเทอม คลิกที่นี่


 

 

วิศวะ TEP VS TEPE

วิศวะ TEP

วิศวะ TEPE

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 ปีหลัง

เรียนที่ไทยตลอด 4 ปี

ค่าเทอม แตกต่างออกไปตามมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน 2 ปีหลัง

 
 • เรียนที่ University of Nottingham (สหราชอาณาจักร) ≈ 450,000 Baht + GBP 37,500 (ตลอดหลักสูตร)
 • เรียนที่ University of New South Wales (ออสเตรเลีย) ≈ 450,000 Baht + AUD 99,920 - 124,900 (ตลอดหลักสูตร)
 • เรียนที่ Katholieke Universiteit Leuven (เบลเยี่ยม) ≈ 450,000 Baht + EUR 13,200 (ตลอดหลักสูตร)

ค่าเทอม 720,000 บาทตลอดหลักสูตร

มีแผนการเรียน 5 แผน ได้แก่ Chemical Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering, Electrical Engineering และ Mechanical Engineering

มีแผนการเรียน 6 แผน ได้แก่ Chemical Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering และ Automotive Engineering (The curriculum is under development)

มีทุนการศึกษาประเภทเดียวคือ ทุนนักเรียนดี

มีทุนการศึกษา 2 ประเภทเดียวคือ 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร วิศวะ อินเตอร์ TEPE TEP ธรรมศาสตร์

 

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตางรางเทีบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table
 3. มีผลคะแนนภาอังกฤษตามเกณฑ์การรับสมัครของโครงการวิศวะ อินเตอร์ TEPE TEP ธรรมศาสตร์ คือ TU-GET (PBT) ≥ 500 หรือ TU-GET (CBT) ≥ 61 โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร
 4. กรณีเลือกยื่นผลการเรียน ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. กรณีเลือกยื่นคะแนนมาตรฐาน ต้องมีผลคะแนนคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์การรับสมัครของโครงการวิศวะ อินเตอร์ TEPE TEP ธรรมศาสตร์ คือ SAT I ที่ประกอบด้วย Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence -Based Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน 

 

หมายเหตุ ข้อ 4 กับข้อ 5 ผู้สมัครสามารถเลือกยื่นแบบใดแบบหนึ่ง

 

เชื่อว่าโครงการ TEPE TEP ธรรมศาสตร์ คงจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ สำหรับใครหลายคนที่อยากเรียนวิศวะ อินเตอร์ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล และเรื่องของความโดดเด่นในด้านโอกาส การเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร TEP ธรรมศาสตร์ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตหลังเรียนจบได้ แม้แต่ TEPE ธรรมศาสตร์ ที่ถึงจะเรียนที่ไทยตลอด 4 ปี ก็มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สามารถต่อยอดการทำงานอนาคตได้เช่นกัน และสามารถเพิ่มโอกาสการรับทุนและเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วย


​​ 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง