เรียนเภสัชกร หางานต่างประเทศยังไง แนะวิธีย้ายประเทศ ไปแคนาดา & ออสเตรเลีย

เรียนเภสัชกร หางานต่างประเทศยังไง แนะวิธีย้ายประเทศ ไปแคนาดา & ออสเตรเลีย

เรียนเภสัชกรจบมาก็สามารถย้ายประเทศได้ น้องๆ คนไหนเรียนจบเภสัชแล้วสนใจอยากย้ายประเทศหรือหางานต่างประเทศมาทางนี้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงการย้ายประเทศไปแคนาดาและออสเตรเลีย ในฐานะเภสัชกร โดยทั้ง 2 ประเทศนี้ เป็นประเทศที่เภสัชกรกำลังเป็นที่ต้องการ รายได้เภสัชของทั้ง 2 ประเทศ ก็จัดอยู่ในระดับที่ดี และถ้าหากเทียบกับประเทศไทยแล้วก็ถือว่าสูงมากทีเดียว

เรียนเภสัชกร หางานต่างประเทศยังไง แนะวิธีย้ายประเทศ ไปแคนาดา & ออสเตรเลีย

 

 

วิธีย้ายประเทศไปแคนาดาในฐานะเภสัชกร

 

สำหรับใครก็ตามที่เรียนเภสัชกรจบปริญญาตรี จนกระทั่งได้วุฒิเภสัชบัณฑิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถย้ายประเทศไปยังแคนาดาหรือหางานต่างประเทศที่แคนาดาได้ด้วย ตามขั้นตอนดังนี้

 

1.ลงทะเบียนกับ Pharmacists Gateway Canada

 

วิธีการคือต้องเข้าไปสมัครบัญชีในเว็บไซต์ https://www.pharmacistsgatewaycanada.ca/ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องเลือกว่าจะสอบขึ้นทะเบียนเภสัชที่จังหวัดไหน เมื่อสมัครบัญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเลขมาหนึ่งชุดเรียกว่า National Identifier Number 

 

เพื่อที่จะใช้ในการสมัคร Document Evaluation ในขั้นตอนต่อไป

 

2. สมัคร Document Evaluation

 

สมัคร Document Evaluation เพื่อส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทางการตรวจสอบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครตรงกับเงื่อนไขที่ทางการแคนาดากำหนดไว้หรือไม่ มีการเรียนเภสัชกรจนจบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือไม่อย่างไร หลักฐานที่ใช้ในขั้นตอนนี้ เช่น ปริญญาบัตร (เภสัชบัณฑิต), หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นต้น ในส่วนของเอกสารทั้งหมดที่ใช้จะระบุในเว็บไซต์ PEBC​​ 

 

3. สอบ Evaluating Exam

 

หากทางการได้รับเอกสารของผู้สมัครและเอกสารทั้งหมดผ่านการประเมิน ลำดับต่อไปผู้สมัครจะต้องสอบประเมิน (Evaluating Exam) ว่าสามารถเป็นเภสัชที่แคนาดาได้หรือไม่ เป็นการสอบวัดระดับความรู้ด้านการเป็นเภสัช ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแคนาดา หากสอบผ่านจะต้องดำเนินการต่อไปตามจังหวัดนั้นๆ 

 

หมายเหตุ แต่ละจังหวัดขั้นตอนอาจไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ผู้สมัครต้องศึกษาเงื่อนไขในจังหวัดที่ตนเองสมัครอีกครั้ง สำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงขั้นตอนภาพรวมเท่านั้น

 

 

4.สอบ IELTS 

 

จากนั้นผู้สมัครจะต้องทำการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถสอบ IELTS ได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของการสอบใบประกอบวิชาชีพแคนาดา โดยจะต้องสอบให้ได้คะแนน Overall 7.0 ขึ้นไป และแต่ละทักษะจะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 

 

5.สมัครเรียนเภสัชกรและฝึกงาน

 

จากนั้นผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนและฝึกงานกับทางสถาบันที่ผู้สมัครเลือกไว้ (ตามจังหวัดที่ผู้สมัครเลือก) ระยะเวลาในการฝึกงานหรือรายละเอียดต่างๆ ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลจากสถาบันนั้นๆ โดยตรง 

 

หมายเหตุ สถาบันที่สมัครจะดำเนินการจัดโครงการฝึกงาน โดยจะส่งผู้สมัครไปฝึกงานที่ร้านยาตามที่ทางสถาบันกำหนดไว้ และต้องมีการเรียนในห้องเรียนร่วมด้วย (รายละเอียดแต่ละแห่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดที่สถาบันนั้นๆ อีกครั้ง)

 

6.สอบกฎหมายยา

 

จากนั้นผู้สมัครจะต้องทำการสอบวัดความรู้เรื่องกฎหมายยา เรียกว่า Jurisprudence Exam เมื่อสอบผ่านจึงจะมีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชที่แคนาดา

 

7.สอบใบประกอบ

 

การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชที่แคนาดา เป็นการสอบที่ผู้เรียนเภสัชกรจบปริญญาตรีที่แคนาดาก็จะต้องสอบเช่นกัน เรียกการสอบใบประกอบที่แคนาดาว่า Qualifying Exam

 

8.ขึ้นทะเบียนเภสัชแคนาดา

 

เมื่อทำการสอบใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถขึ้นทะเบียนที่สภาเภสัชกรรมตามจังหวัดนั้นๆ ที่เลือกเอาไว้ตั้งแต่ต้นได้ เพื่อประกอบอาชีพเภสัชที่แคนาดาได้อย่างถูกกฎหมาย

 

 

วิธีย้ายประเทศไปออสเตรเลียในฐานะเภสัชกร

 

สำหรับใครก็ตามที่เรียนเภสัชกรจบปริญญาตรี จนกระทั่งได้วุฒิเภสัชบัณฑิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถย้ายประเทศไปยังออสเตรเลียหรือหางานต่างประเทศที่ออสเตรเลียได้ด้วย ตามขั้นตอนดังนี้

 

1.สอบเทียบ

 

ผู้สมัครที่มีวุฒิเภสัชบัณฑิตจากประเทศไทย ต้องทำการสอบเทียบก่อน เป็นการสอบวัดระดับความรู้เภสัชกรให้มีสถานะเทียบเท่ากับผู้ที่เรียนเภสัชกรจบจากประเทศออสเตรเลีย  

 

2.สอบ IELTS 

 

ถัดมาผู้สมัครจะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สามารถสอบ IELTS ได้ซึ่งเป็นผลสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยจะต้องสอบให้ได้คะแนน Overall ไม่ต่ำกว่า 7.5 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 

 

 

3.สอบ License 

 

ขั้นตอนการสอบ License ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการหางานต่างประเทศ และอาชีพเภสัชที่ออสเตรเลียก็เช่นกัน ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบ License ให้ผ่าน จากนั้นก็จะได้ใบอนุญาตให้สามารถประกอบอาชีพเภสัชกรที่ออสเตรเลียได้ 

 

4.ฝึกงาน

 

เมื่อสอบ License ผ่านแล้ว ผู้สมัครจะต้องไปฝึกงานต่อ การฝึกงานเภสัชกรที่ออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องหาที่ฝึกงานเอง สามารถฝึกได้ทั้งร้านยาหรือฝึกที่โรงพยาบาลก็ได้ โดยจะต้องฝึกงานให้ครบ 1 ปี จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้

 

5.ขึ้นทะเบียนกับสภาเภสัชกรรม

 

ก่อนหางานต่างประเทศในสายอาชีพเภสัช จะต้องทำการขึ้นทะเบียนกับสภาเภสัชกรรมเสียก่อน จากนั้นผู้สมัครก็สามารถประกอบอาชีพเภสัชที่ออสเตรเลียได้อย่างถูกกฎหมาย

 

 

คำถามที่พบบ่อย 

 

Q : เรียนเภสัชจบไทยหางานต่างประเทศได้ไหม?

A : หากเรียนจบปริญญาตรีมีวุฒิเภสัชบัณฑิต สามารถหางานต่างประเทศได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการสอบใบประกอบหรือใบอนุญาตตามที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ หากเป็นออสเตรเลียและแคนาดา ก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏข้างต้น

 

Q : รายได้เภสัชต่างประเทศเท่าไร?

A : ในที่นี้จะขอกล่าวถึงข้อมูลรายได้เภสัชกรที่ออสเตรเลียและแคนาดา หากเป็นออสเตรเลียรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ 170,000 บาท/เดือน ส่วนแคนาดารายได้เฉลี่ยที่ประมาณ 185,000 บาท/เดือน

 

Q : หางานต่างประเทศ อาชีพเภสัชใช้วีซ่าอะไร?

A : ที่ออสเตรเลียมีวีซ่าหลายประเภทด้วยกันที่รองรับอาชีพเภสัชจากต่างชาติ อาทิ Subclass 186, Subclass 187, Subclass 482 และ Subclass 494 เป็นต้น ส่วนแคนาดาจะมีวีซ่าประเภท Federal Skilled Worker Visa ที่รองรับเภสัชต่างชาติ (ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ตามความต้องการของอาชีพเภสัชกรในช่วงเวลานั้น)

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลการย้ายประเทศไปยังแคนาดาและออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่เรียนเภสัชจบปริญญาตรี หรือต้องการหางานต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในข้างต้น เพื่อประกอบอาชีพเภสัชกรในออสเตรเลียและแคนาดาได้ 

 

 

การเป็นพยาบาล ออสเตรเลีย ต้องมีคะแนน IELTS

 

  • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
  • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
  • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
  • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
  • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
  • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง