How to ย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศ เงินเดือนดีๆ ที่คุณหมอคู่ควร

How to ย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศ เงินเดือนดีๆ ที่คุณหมอคู่ควร

คุณหมอทั้งหลาย ไม่ว่าจะเรียนจบใหม่ หรือมีประสบการณ์มาแล้วหลายปี หากมีความคิดที่อยากจะย้ายประเทศ หรืออยากไปเป็นหมอต่างประเทศ บทความนี้รวบรวมมาให้แล้ว เลือกเอาข้อมูลจากประเทศ 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่รายได้ดีและเปิดรับแพทย์ต่างชาติให้สามารถเข้าไปทำงานได้ โดยต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

How to ย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศ เงินเดือนดีๆ ที่คุณหมอคู่ควร

 

 

1.ย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศที่อังกฤษ

 

สำหรับคนที่อยากย้ายประเทศโดยการย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศที่อังกฤษ ขั้นตอนมีดังนี้

 

 1. จบแพทยศาสตร์ที่ไทย มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่มีชื่ออยู่ใน Word Directory of Medical Schools  
 2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับคะแนน IELTS Overall จะต้องไม่ต่ำกว่า 7.5 ส่วนคะแนนแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่า 7.0
 3. สมัครสอบ Professional and Linguistic Assessments Board หรือที่หลายคนคุ้นเคยก็คือ PLAB test โดย PLAB test จะมีทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกัน
 4. สมัคร Foundation Programme เพื่อฝึกงานให้ครบ 2 ปี
 5. ขึ้นทะเบียนกับ General Medical Council (GMC) 
 6. สอบ Licence ให้ผ่าน
 7. สามารถประกอบอาชีพแพทย์ที่อังกฤษได้ 

 

 

 

 

ทำความเข้าใจ PLAB test

 

PLAB test เป็นขั้นตอนหนึ่งของการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหราชอาณาจักร เพื่อวัดความรู้ของผู้สมัคร ว่ามีเทียบเท่ากับความรู้ของแพทย์ตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักรหรือไม่ ซึ่งหมอต่างประเทศที่ไม่ได้จบแพทย์ในอังกฤษก็จะต้องสมัครสอบส่วนนี้ 

 

ก่อนที่จะสมัครสอบ PLAB test ได้ จะต้องใช้คะแนน IELTS ในการสมัครด้วย โดย IELTS Overall จะต้องไม่ต่ำกว่า 7.5 ส่วนคะแนนแต่ละทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 จึงจะสามารถสมัครสอบ PLAB test ได้ โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกัน 

 

ส่วนแรกข้อสอบจะเป็น Multiple Choice มีทั้งหมด 180 ข้อ เป็นการวัดความรู้ในการดูแลผู้ป่วย เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ทั้งสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ในห้องฉุกเฉิน ส่วนที่ 2 จะเป็นการประเมินทักษะทางคลินิก

 

หมอต่างประเทศ เงินเดือน แพทย์อังกฤษ 

 

สำหรับแพทย์ที่ประเทศอังกฤษ เงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 26,000 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.18 ล้านบาท นับว่าเป็นระดับเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงทีเดียว และอาจเป็นเหตุผลหลักๆ ของหมอย้ายประเทศ 

 

 

2.ย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศที่ออสเตรเลีย

 

สำหรับคนที่อยากย้ายประเทศโดยการย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศที่ออสเตรเลีย ขั้นตอนมีดังนี้ (Standard pathway) 

 

 1. จบแพทยศาสตร์ที่ไทย มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่มีชื่ออยู่ใน Word Directory of Medical Schools  
 2. สมัคร Australian Medical Council (AMC)
 3. สอบ Multiple Choice Question (MCQ) 
 4. สอบ Clinical Examination  
 5. เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตจาก AMC สามารถนำไปสมัครงานได้ 
 6. ทำงานให้ครบ 1 ปี
 7. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับคะแนน IELTS Overall จะต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 เพราะจะต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน
 8. ขึ้นทะเบียน Medical Board of Australia (MBA)
 9. สามารถประกอบอาชีพแพทย์ที่ออสเตรเลียได้ 

 

 

 

 

ทำความเข้าใจการสอบของ AMC

 

ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ Multiple Choice Question (MCQ) และ Clinical Examination โดยข้อสอบ MCQ จะเน้นวัดความรู้ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในกระบวนการของโรค การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และการรักษา ส่วนข้อสอบ Clinical Examination เป็นข้อสอบประเมินทักษะทางคลินิกโดยจะสอบปฏิบัติกับคนไข้สมมติ อาทิ การตรวจร่างกาย การซักประวัติ การวินิจฉัย การรักษา ฯลฯ 

 

หมอต่างประเทศ เงินเดือน แพทย์ออสเตรเลีย

 

สำหรับแพทย์ที่ประเทศออสเตรเลีย เงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 75,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย คิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.80 ล้านบาท หมอย้ายประเทศหลายๆ คนที่ไปออสเตรเลีย ก็มักได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจกันถ้วนหน้า

 

 

3.ย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศที่แคนาดา

 

สำหรับคนที่อยากย้ายประเทศโดยการย้ายไปเป็นหมอต่างประเทศที่แคนาดา ขั้นตอนมีดังนี้

 

 1. จบแพทยศาสตร์ที่ไทย มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่มีชื่ออยู่ใน Word Directory of Medical Schools  
 2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับคะแนน IELTS จะต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 ในทุกทักษะ เพราะจะต้องใช้ในการสอบใบอนุญาต
 3. สอบใบอนุญาต Medical Council of Canada โดยจะต้องเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ https://physiciansapply.ca ก่อน
 4. เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้ใบอนุญาตมา เพื่อนำไปฝึกงาน
 5. ฝึกงานภายใต้การดูแลของหน่วยงานการแพทย์ในจังหวัดที่เลือก เป็นเวลา 1 ปี
 6. ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานการแพทย์ในจังหวัดนั้นๆ 
 7. สามารถประกอบอาชีพแพทย์ที่แคนาดาได้ 

 

 

 

 

รายชื่อหน่วยงานการแพทย์ในจังหวัดต่างๆ ของแคนาดาที่รับรองการประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ 

 

 • Collège des médecins du Québec
 • College of Physicians and Surgeons of Alberta
 • College of Physicians and Surgeons of British Columbia
 • College of Physicians and Surgeons of Manitoba
 • College of Physicians and Surgeons of New Brunswick
 • College of Physicians and Surgeons of Newfoundland & Labrador
 • College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia
 • College of Physicians and Surgeons of Ontario
 • College of Physicians and Surgeons of Prince Edward Island
 • College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan
 • Government of Northwest Territories
 • Government of Nunavut
 • Yukon Medical Council
 • Government of Northwest Territories

 

ข้อมูลสำหรับหมอต่างประเทศที่ต้องฝึกงานในแคนาดา การฝึกงานจะอยู่ภายใต้หน่วยงานการแพทย์ประจำจังหวัด ผู้สมัครจะต้องเลือกจังหวัดก่อนว่าจะประกอบอาชีพที่จังหวัดอะไร แล้วสมัครโครงการฝึกงานกับหน่วยงานนั้น หน่วยงานก็จะทำการส่งผู้สมัครไปฝึกงาน ณ สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน เพื่อฝึกงานให้ครบ 1 ปี 


 

หมอต่างประเทศ เงินเดือน แพทย์แคนาดา

 

สำหรับแพทย์ที่ประเทศแคนาดา เงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 147,080 ดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4.83 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นๆ

 

เส้นทางแนะนำสำหรับหมอย้ายประเทศ

 

 1. จบแพทยศาสตร์ที่ไทยแล้วไปสอบใบประกอบวิชาชีพ เพื่อขึ้นทะเบียนที่ต่างประเทศ ตามขั้นตอน
 2. หากจบ ป.ตรี สาขาอื่น สามารถเรียนต่อแพทย์ New track ณ สถาบันที่มีชื่อใน World Directory ได้ เช่น จุฬาลงกรณ์ ที่มีหลักสูตรแพทยศาสตร์ 4 ปี สำหรับผู้ที่เรียนจบ ป.ตรี สาขาอื่น (ใช้ IELTS ≥ 7.0)
 3. หากเลือกเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแพทย์ในประเทศนั้นๆ จะง่ายขึ้น

 

 

 

เกณฑ์ IELTS เรียนหมอต่างประเทศ

 

1.สหราชอาณาจักร

 

ข้อมูลจาก 3 สถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักร

 

 

2.ออสเตรเลีย

 

ข้อมูลจาก 3 สถาบันชั้นนำในออสเตรเลีย

 

 

3.แคนาดา

 

ข้อมูลจาก 3 สถาบันชั้นนำในออสเตรเลีย

 

 

 

 

การเป็นหมอต่างประเทศ ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย


 

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง