รวมหลักสูตร 2 ปริญญา สมัครครั้งเดียว ได้เรียนถึง 2 มหาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

รวมหลักสูตร 2 ปริญญา สมัครครั้งเดียว ได้เรียนถึง 2 มหาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

รวมหลักสูตร 2 ปริญญา อีกหนึ่งทางเลือกของคนที่อยากเรียนต่างประเทศร่วมกันกับการเรียนในไทย ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายสถาบันรองรับด้วยโปรแกรม Double Degree

รวมหลักสูตร 2 ปริญญา สมัครครั้งเดียว

ได้เรียนถึง 2 มหาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

 

หลักสูตร 2 ปริญญา : JIPP CU จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา 

 

เริ่มกันที่ JIPP CU หรือ จิตวิทยา อินเตอร์ จุฬา หนึ่งในหลักสูตร 2 ปริญญา หรือที่เรียกว่า Dual Degree ที่นิสิต JIPP CU เรียนจบแล้วจะได้ปริญญาจากจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

 

สำหรับการศึกษาเล่าเรียนใน JIPP CU ช่วงเวลา 2 ปีแรก (4 ภาคเรียน) นิสิตจะเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย จากนั้น 3 ภาคเรียนถัดไปจะได้เรียนที่ University of Queensland และในภาคเรียนสุดท้าย (ปี 4 เทอม 2) จะกลับมาเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัคร JIPP CU

 

 • เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 104
 • ต้องมีคะแนน CU-AAT (Verbal section และ Math section) ไม่ต่ำกว่า 1,030 คะแนน หรือ SAT (Math และ Evidence - Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน

 

หลักสูตร 2 ปริญญา : BALAC CU อักษรศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา 

 

หลักสูตรต่อมาคือ BALAC CU อักษรศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีโปรแกรม Double Degree รองรับหรือที่เรียกว่าหลักสูตร 2 ปริญญา สอนด้านภาษาและวัฒนธรรม โดย 4 เทอมแรกผู้เรียนจะได้เรียนที่ BALAC CU ส่วนอีก 4 เทอม จะได้เรียนที่ School of International Liberal Studies (SILS), Wesada University ประเทศญี่ปุ่น และได้รับปริญญาทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Wesada University

 

เกณฑ์การรับสมัคร BALAC CU

 

BALAC CU ได้กำหนดเกณฑ์การรับสมัครรอบ Early Admission และรอบ Admission เอาไว้ไม่เท่ากัน โดยรอบ Early Admission จะกำหนดเกณฑ์การรับสมัครเอาไว้สูงกว่ารอบ Admission ดังนี้

 

IELTS 

 

 • รอบ Early Admission ขั้นต่ำ 7.0 
 • รอบ Admission ขั้นต่ำ 6.5 

 

SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 

 

 • รอบ Early Admission ขั้นต่ำ  480 
 • รอบ Admission ขั้นต่ำ 450 

 

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องใช้ทั้ง IELTS และ SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ประกอบกันเพื่อสมัครเรียน BALAC CU 

 

นอกจากคะแนน 2 ส่วนนี้ที่ผู้สมัครต้องมี เพื่อใช้ในการสมัครเรียน ยังต้องเรียนจบ ม.6 ด้วย ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

หลักสูตร 2 ปริญญา : PGS CU รัฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา 

 

ถัดมากับรัฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตร 2 ปริญญาเช่นกัน โดยนิสิตได้รับปริญญาหนึ่งใบจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกหนึ่งใบจาก University of Essex สหราชอาณาจักร หรือ University of Queensland ออสเตรเลีย โดยในปีที่ 1 จะได้เรียนที่จุฬาก่อน แล้วปีที่ 2-3 จะไปเรียนที่ University of Essex หรือ University of Queensland จากนั้นในปีที่ 4 จะกลับมาเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การรับสมัคร PGS CU

 

 • เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • ต้องมีคะแนนความถนัด เช่น SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ SAT (Math & Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1,200

 

หลักสูตร 2 ปริญญา : TEP TU วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ 

 

หลักสูตร 2 ปริญญาถัดมากับวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TEP หรือ TWINNING ENGINEERING PROGRAMMES ที่นักศึกษาจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี ส่วน 2 ปีหลังไปเรียนที่ต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยให้เลือก 3 แห่ง ได้แก่ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร The University of New South Wales (UNSW) ออสเตรเลีย และ KU Leuven เบลเยียม

 

เกณฑ์การรับสมัคร TEP TU

 

 • เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หากต่ำกว่า 6.0 แต่ไม่ไม่ต่ำกว่า 4.5 ทางสถาบันจะรับเข้าศึกษาโดยที่ผู้สมัครจะต้องลงเรียนวิชาปรบพื้นฐานด้านภาษาเพิ่มเติม

 

หลักสูตร 2 ปริญญา : BIR TU รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ 


 

BIR TU เป็นหลักสูตร 2 ปริญญาด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มีโปรแกรม Dual Degree รองรับ โดยมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ BIR TU คือ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาจะได้เรียนที่ธรรมศาสตร์ในปีที่ 1 - 2 และไปเรียนที่ Meiji University ในปีที่ 3 - 4 เมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาทั้ง 2 ใบจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

 

เกณฑ์การรับสมัคร BIR TU

 

 • เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.75 (ในการสมัครรอบ Inter-Portfolio 2) หรือมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.80 (ในการสมัครรอบ Inter-Admission 1) 
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า  6.0

 

หลักสูตร 2 ปริญญา : MIR TU รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (ป.โท) 

 

MIR TU เป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท  มีโปรแกรม Double Degree หรือ Dual Degree รองรับเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ MIR TU คือ University of Warsaw ประเทศโปแลนด์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนที่ธรรมศาสตร์ 1 ปี และไปเรียนที่ University of Warsaw ต่ออีก 1 ปี เพื่อรับปริญญาทั้ง 2 ใบจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

 

เกณฑ์การรับสมัคร MIR TU

 

 • เรียนจบปริญญาตรี 
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า  6.5 

 

หลักสูตร 2 ปริญญา : IDDP KU วิศวกรรมศาสตร์การบิน เกษตรศาสตร์ 

IDDP KU เป็นหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโปรแกรม Double Degree รองรับ โดยมีมหาวิทยาลัยพันธมิตรคือ RMIT University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย โดยจะได้เรียนที่ไทย 3 ปี และที่ออสเตรเลียต่ออีก 2 ปีครึ่ง

 

เกณฑ์การรับสมัคร IDDP KU

 

 • เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีคะแนนคณิตศาสตร์ SAT I (Math) หรือ SAT II (Math) ไม่ต่ำกว่า 650
 • ต้องมีคะแนนฟิสิกส์ SAT II (Physics) ไม่ต่ำกว่า 650
 • ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า  5.5 

 


 

ตารางสรุปเกณฑ์ IELTS ขั้นต่ำในการสมัครเรียนหลักสูตร 2 ปริญญา

 

มหาวิทยาลัย

สาขา

IELTS

จุฬาลงกรณ์

JIPP

6.5

BALAC

7.0/6.5

PGS

6.5

ธรรมศาสตร์

TEP

6.0

MIR

6.5

เกษตรศาสตร์

IDDP

5.5


หลักสูตร 2 ปริญญา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจการศึกษาในต่างประเทศ และมักเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะต้องเตรียมคะแนนให้พร้อม 

เรียนต่อภาคอินเตอร์ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง